Mewngofnodi
Mewngofnodwch i weld eich cyfrif
Remember me:Anghofio cyfrinair?


Data ddim ar gael

Tydi'r data ar eich defnydd trydan ddim ar gael.

Fydd yn dangos yma pan fydd ar gael eto.

Eich sgôr a Arbedion

TRYDAN
kWh

COST

UNIT PRICES
 
Tâl trydan ( kWh)
Tâl sefydlog ( diwrnod ar p/diwrnod)
TAW @ 5%


Cyfanswm cost trydan
Eich defnydd trydan dros amser
DYDDIAU
Defnydd trydan yn y ffenestr: ---
Sgôr a arbedion clwb
Yn y bythefnos diwethaf, sgorwyd:
50/100
Gyda'ch gilydd, rydych chi wedi cadw

£00.00

in the local area by using your local resource power!

Dadansoddiad Clwb

TRYDAN
kWh

COST

ARBEDION
Awgrymiadau

PEIRIANT GOLCHI LLESTRI

The time you run your dishwasher can be moved to avoid morning and evening peaks and take advantage of power and the cheaper prices in the daytime (11am - 4pm) and overnight (8pm - 6am).

GOLEUADAU LED

Gall goleuadau LED dorri eich costau goleuo hyd at 90%. Mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan ac yn y pecyn gwybodaeth, i egluro sut i osod y rhain yn eich tŷ.

COGINIO

Mae rhoi caead ar eich sosban pan fyddwch yn coginio yn cadw’r gwres i mewn ac felly nid oes angen bod â gwres mor uchel o dan y sosban. Ffordd syml ac effeithiol o ddefnyddio llai o drydan.

COGINIO ARAF

Mae peiriant coginio araf yn gwneud defnydd effeithlon iawn o ynni, yn coginio prydau blasus ac yn eich helpu i osgoi defnyddio trydan yn ystod yr oriau brig gyda’r nos (4 - 8pm) pan fuasech yn defnyddio popty trydan efallai.

PEIRIANT GOLCHI

The time you run your washing machine can be moved to avoid morning and evening peaks and take advantage of power and the cheaper prices in the daytime (11am - 4pm) and overnight (8pm - 6am).

OERGELLOEDD & RHEWGELLOEDD

Ceisiwch agor y drysau mor anaml ag y gallwch, am cyn lleied o amser ag sy’n bosibl. Arhoswch i fwyd sydd wedi’i goginio oeri cyn ei roi yn yr oergell. Mae hen oergell neu rewgell yn gallu bod yn aneffeithlon iawn ac yn ddrud i’w rhedeg.

GOLEUADAU

Mae diffodd goleuadau a chyfarpar trydan pan nad ydych yn eu defnyddio yn ffordd syml ac effeithiol o ddefnyddio llai o drydan. Gallwch wneud ymdrech arbennig i wneud hyn yn ystod yr oriau brig yn y bore a gyda’r nos.
BLAENOROL
NESAF