Amser da i'w ddefnyddio?

Trydan Lleol
<
>
---
Yn cynhyrchu 0 kW rwan
Dros Nos
Dydd
Gyda'r nos
Hydro
Pris gyfartaleb
Ar hyn o bryd, mae allbwn hydro yn fwy na'r defnydd clwb
Eich prisiau am bŵer
Hydro Gweddill y trydan
Dros Nos Pris Dros Nos
8yh - 7yb
13.02c 17.36c
Dydd Pris Dydd
7yb - 4yh
14.39c 19.16c
Gyda'r nos Pris Gyda'r Nos
4yh - 8yh
21.84c 29.44c
Mae prisiau yma yn cynnwys TAW
Mewngofnodi
Mewngofnodwch i weld eich cyfrif
Remember me:Anghofio cyfrinair?


Data ddim ar gael

Tydi'r data ar eich defnydd trydan ddim ar gael.

Fydd yn dangos yma pan fydd ar gael eto.

Eich sgôr a Arbedion
100/100
TRYDAN
kWh

COST

ARBEDION
Tâl trydan ( kWh)
Tâl sefydlog ( diwrnod ar p/diwrnod)
TAW @ 5%


Cyfanswm cost trydan
Eich defnydd trydan dros amser
DYDDIAU
Defnydd trydan yn y ffenestr: ---
Sgôr a arbedion clwb
Yn y bythefnos diwethaf, sgorwyd:
50/100
Gyda'ch gilydd, rydych chi wedi cadw

£00.00

yn yr ardal lleol trwy defnyddio pwer hydro lleol!

Dadansoddiad Clwb

TRYDAN
kWh

COST

ARBEDION
Awgrymiadau

PEIRIANT GOLCHI LLESTRI

Gall yr amser y byddwch yn rhedeg eich peiriant golchi llestri gael ei symud i osgoi’r amserau brig yn y bore a gyda’r nos a manteisio ar bŵer hydro a’r prisiau rhatach yn ystod y dydd (11am - 4pm) a dros nos (8pm - 6am).

GOLEUADAU LED

Gall goleuadau LED dorri eich costau goleuo hyd at 90%. Mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan ac yn y pecyn gwybodaeth, i egluro sut i osod y rhain yn eich tŷ.

COGINIO

Mae rhoi caead ar eich sosban pan fyddwch yn coginio yn cadw’r gwres i mewn ac felly nid oes angen bod â gwres mor uchel o dan y sosban. Ffordd syml ac effeithiol o ddefnyddio llai o drydan.

COGINIO ARAF

Mae peiriant coginio araf yn gwneud defnydd effeithlon iawn o ynni, yn coginio prydau blasus ac yn eich helpu i osgoi defnyddio trydan yn ystod yr oriau brig gyda’r nos (4 - 8pm) pan fuasech yn defnyddio popty trydan efallai.

PEIRIANT GOLCHI

Gall yr amser y byddwch yn rhedeg eich peiriant golchi gael ei symud i osgoi’r amserau brig yn y bore a gyda'r nos a manteisio ar bŵer hydro a'r prisiau rhatach yn ystod y dydd (11:00-4:00 ) a dros nos (08:00-6:00).

OERGELLOEDD & RHEWGELLOEDD

Ceisiwch agor y drysau mor anaml ag y gallwch, am cyn lleied o amser ag sy’n bosibl. Arhoswch i fwyd sydd wedi’i goginio oeri cyn ei roi yn yr oergell. Mae hen oergell neu rewgell yn gallu bod yn aneffeithlon iawn ac yn ddrud i’w rhedeg.

GOLEUADAU

Mae diffodd goleuadau a chyfarpar trydan pan nad ydych yn eu defnyddio yn ffordd syml ac effeithiol o ddefnyddio llai o drydan. Gallwch wneud ymdrech arbennig i wneud hyn yn ystod yr oriau brig yn y bore a gyda’r nos.
BLAENOROL
NESAF